Udstationering i Norge

Udstationering og social sikring i Norge

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang opholdsperioden i Norge er.

Ingen bolig i Danmark

Opgiver en medarbejder sin danske helårsbolig i forbindelse med flytning fra Danmark, vil den fulde danske skattepligt ophøre. Det er tilfældet, hvis en medarbejder sælger sin helårsbolig, udlejer den uopsigeligt fra sin side i minimum tre år, eller hvis en lejer opsiger sin lejekontrakt. I denne situation vil der ikke skulle betales dansk skat af løn for arbejde udført uden for Danmark.

Bolig i Danmark

Beholder medarbejderen sin danske helårsbolig i forbindelse med udstationeringen, vil medarbejderen fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. Det betyder som hovedregel, at der efter interne danske skatteregler skal betales skat af alle indkomster, uanset fra hvilken kilde i verden de stammer. Dette kan dog ændres enten ved hjælp af en intern dansk skattenedslagsregel (ligningslovens § 33A) eller som følge af dobbeltbeskatningsaftalen, som Danmark har lavet med Norge.

Kontakt Inwema på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.

→ Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Så er du altid up to date med nye skattemæssige tiltag