Hjælp til selvangivelsen

Hjælp til selvangivelsen

Har du skattepligtsforhold i både Danmark og Norge, skal du typisk lave selvangivelse i begge lande. Uanset om du er fuldt eller begrænset skattepligtig i de to lande, er det vigtigt, at reglerne i begge lande overholdes, og at der er konsistens i de selvangivelser, der indsendes. Eller i oplysningsskemaerne, som det hedder på korrekt skattedansk.

Vi ser ofte personer, der selvangiver indkomster fra danske kilder i Danmark og indkomster fra norske kilder i Norge.  Men det vil stort set aldrig være korrekt, og det vil betyde, at vedkommende kan forvente en korrektion på et eller andet tidspunkt, når myndighederne bliver opmærksomme på det.

I begge lande skal der hvert år i løbet af året laves en foreløbig skatteansættelse over årets forventede indkomster (kaldet forskudsansættelse eller forskudsopgørelse). Når året er omme, skal der i det følgende forår laves en endelig selvangivelse over året faktiske indkomster. I løbet af sommeren og efteråret laver myndighederne så en årsopgørelse (også kaldet en skatteansættelse) over de selvangivne indkomster.

Det er meget let at misforstå reglerne – de lyder enkle, men er komplicerede. I disse år, hvor mange årsopgørelser udskrives baseret på elektroniske indberetninger, ser vi utallige forkerte skatteansættelser i situationer, hvor to landes skattesystemer er involverede. Som oftest kan de elektroniske systemer ikke håndtere specielle situationer, og det giver masser af fejlmuligheder.

Vi hjælper gerne med at få din selvangivelse udarbejdet korrekt med de muligheder, som nu en gang må gælde i nøjagtig din særlige situation.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.