skat

Tjek af dine skatteansættelser

I november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i dine [...]

Udstationering i Norge

Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]

Social sikring i Norge

Norge er ikke medlem af EU, men har via sit medlemsskab af EØS tilsluttet sig EU’s forordninger om social sikring. Det betyder, at man som dansk statsborger altid enten [...]