Social sikring i Norge

Udstationering og social sikring i Norge

Norge er ikke medlem af EU, men har via sit medlemsskab af EØS tilsluttet sig EU’s forordninger om social sikring. Det betyder, at man som dansk statsborger altid enten vil være socialt sikret i Norge eller i Danmark, hvis man bor i et af landene. Det betyder også, at man ikke skal betale sociale bidrag i mere end et af landene på samme tid.

Social sikring består af forpligtelser i form betaling af sociale bidrag typisk pålagt arbejdsgiver og medarbejder. I Norge kaldes disse tryggdebidrag, og de er forholdsvis høje (som udgangspunkt 14,1 % for arbejdsgiver og 8,2 % medarbejder af lønnen).

I Danmark har de sociale bidrag ikke en samlet betegnelse. De består af primært af ATP, arbejdsskadeforsikring, barselsbidrag og  arbejdsløshedsforsikring. I modsætning til Norge er de meget lave (arbejdsgiver typisk 2-3 % og medarbejder typisk 1-2 % af lønnen).

Derudover består den sociale sikring af sociale rettigheder, herunder sygesikring, arbejdsskadeforsikring, arbejdsløshedsforsikring,  offentlig førtidspension og  aldersopsparing.

Kontakt os på info@inwema.dk , hvis du har brug for hjælp.