Indkomster fra norske kilder

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra norske kilder, vil beskatningen af dem være bestemt af  den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Har du fx lejeindtægter, ejendomsavancer, aktieudbytter og royalties, vil de blive beskattet i Norge som kildeland og i Danmark som bopælsland. Det betyder, at Danmark så give nedslag i den danske skat for den norske skat efter et creditprincip.

Har du fx renteindtægter, aktieavancer eller kursgevinster, vil de udelukkende blive beskattet i Danmark med de almindelige danske skattesatser.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.