Indkomster

Indkomster fra norske kilder

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra norske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du fx [...]

Hvad er din skatteposition i Norge?

I Norge vil medarbejderen efter interne norske regler få status som tax resident, hvis opholdsperioden dér overstiger 6 måneder. Er opholdsperioden under 6 måneder, vil [...]