Skattesystemet i Norge

Du kender det danske skattesystem, og en sammenligning mellem danske og det norske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Norge?

Som person bliver du meget hurtigt omfattet af norsk beskatning ved ophold i landet, uanset om du bosætter dig i Norge eller ej. I princippet er der intet mindsteophold i Norge, før du skal have et norsk skattekort.

Som bosat bliver du beskattet af din globale indkomst og formue. Statsskat og kommune skat udgør i alt 23 %. Udover denne skat skal der betales en skat på høje indkomster, der udgør op til 15,4 % på den del af indkomsten, der overstiger 962.050 NOK. Den højeste marginalskat er således 38,4 % (23+15,4). Den norske indkomstskat er således en del lavere end den danske, hvor marginalskatten er ca. 56 %. Samtidig nås den norske marginalskat først ved 962.050 NOK, hvor den danske nås ved ca. 513.000 DKK.

Derudover skal du som bosiddende i Norge betale formueskat på ca. 0,85 % af nettoformuer, der overstiger 1,48 mio NOK. I Danmark har vi som bekendt ikke en generel formueskat. Her vil der således ofte ligge en merskat i forhold til dansk beskatning.

Ikke-bosiddende skattepligtige i Norge skal betale norske indkomst- og formueskatter med de samme satser som for bosiddende (se ovenfor).

Når du forlader Norge og har opgivet din norske bolig, vil den fulde norske skattepligt ophøre, hvis du har været bosat i landet i under 10 år. Har du været bosat i Norge i minimum 10 år, vil den fulde norske skattepligt fortsætte i tre år efter flytningen.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.