Lønmodtager

Lønmodtager i Norge

Hvis du skal arbejde i Norge, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej [...]

Hvad er din skatteposition i Norge?

I Norge vil medarbejderen efter interne norske regler få status som tax resident, hvis opholdsperioden dér overstiger 6 måneder. Er opholdsperioden under 6 måneder, vil [...]

Social sikring i Norge

Norge er ikke medlem af EU, men har via sit medlemsskab af EØS tilsluttet sig EU’s forordninger om social sikring. Det betyder, at man som dansk statsborger altid enten [...]