Er du berettiget til skattenedslag efter LL § 33 A

Skat i Norge - er du berettiget til skattenedslag?

Overstiger opholdsperioden udenfor Danmark 6 måneder, vil der under visse betingelser være mulighed for 100% skattenedslag i Danmark for skatten af lønnen optjent for arbejdet i udstationeringslandet.

En betingelse er det dog, at antallet af dage i Danmark ikke overstiger 42 pr. 6 måneders periode uden for Danmark. Det betyder, at medarbejderen kan opholde sig op til 7 dage i gennemsnit i Danmark pr. måned og stadig udnytte denne gunstige regel. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at dele af en dag tæller for én dag. D.v.s. at en ankomst til Danmark en fredag aften og afrejse igen fra Danmark den følgende mandag morgen vil tælle som 4 dage.

En anden betingelse er det, at der under opholdene i Danmark som udgangspunkt ikke må udføres arbejde. Der må dog godt ske en afrapportering om arbejdet.

Har Danmark ikke ret til at beskatte lønnen for arbejde udført i Norge under dobbeltbeskatningsaftalen, gives der 100 % skattenedslag for skatten på den udenlandske løn ved den danske skatteberegning. Dette betyder typisk, at hvis lønnen er blevet beskattet i Norge, så er lønnen skattefritaget i Danmark.

Har Danmark ifølge dobbeltbeskatningsaftalen med udstationeringslandet ret til at beskatte lønnen for arbejdet udført udenfor Danmark, gives der kun 50 % nedslag i skatten af lønnen for arbejde udført i udstationeringslandet. Dette betyder, at hvis der ikke betales skat i Norge, så skal der betales halv dansk skat ( d.v.s max. Ca.28 % (50 % af ca. 56 %)).

→ Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Så er du altid up to date med nye skattemæssige tiltag.