Er du berettiget til skattenedslag efter dobbeltbeskatningsaftalen?

Når en person udfører arbejde i Norge, skal det, hvis medarbejderen ønsker at vælge beskyttelse mod dobbeltbeskatning under beskatningsaftalen, allerførst fastlægges, hvilket land der er bopælsland (med ret til at beskatte alle medarbejderens indkomster og hele hans formue), og hvilket land der er kildeland (med ret til at beskatte visse af medarbejderens indkomster fra kilder i landet).

Hvis medarbejderen har status som fuldt skattepligtig (tax resident) i Danmark og ikke har status som tax resident i Norge (non tax resident), vil Danmark være bopælsland og Norge være kildeland. Lønnen vil således skulle beskattes i Danmark. Om den også skal beskattes i Norge vil afhænge af, om Norge efter beskatningsaftalen har ret til at beskatte lønnen eller ej. Norge vil have ret til at beskatte lønnen, hvis arbejdet anses for at blive udført for en norsk arbejdsgiver (d.v.s. en enhed, som er skattepligtig i Norge), eller hvis arbejdet udføres for en dansk arbejdsgiver (d.v.s en enhed, som ikke er skattepligtig i Norge) og opholdet i Norge overstiger 183 dage inden for en given valgt 12 måneders periode.

Hvis medarbejderen har status som ikke fuldt skattepligtig i Danmark (non tax resident), vil medarbejderen kun blive beskattet i Norge enten som tax resident eller som non tax resident. Dobbeltbeskatning vil således ikke opstå.

Hvis medarbejderen har status efter interne regler som tax resident i begge lande, skal det afgøres, hvor medarbejderen har midtpunktet for sine livsinteresser. Det er en subjektiv vurdering, hvor afgørelsen heraf typisk vil afhænge af længden af arbejdsopholdet i Norge, og om medarbejderens husstand er flyttet med til Norge eller ej.

Hvis begge lande kan beskatte, foreligger der dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatning kan lempes på flere måder. For at afklare den optimale skatteposition, bør der indhentes rådgivning herom.

→ Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Så er du altid up to date med nye skattemæssige tiltag.