Hvad er din skatteposition i Norge?

I Norge vil medarbejderen efter interne norske regler få status som tax resident, hvis opholdsperioden dér overstiger 6 måneder. Er opholdsperioden under 6 måneder, vil medarbejderen få status som non tax resident dér.

Non tax residents bliver meget ofte beskattet i Norge som følge af interne norske skatteregler, fx som følge af fast driftssted i Norge eller arbejdsudleje. I disse situationer bør der indhentes rådgivning.

Beskatning i Norge (2016)

Skattesatserne som tax resident og non tax resident i Norge er de samme.

Stats- og kommunalskatterne udgør som hovedregel 25 % af den skattepligtige indkomst, d.v.s af bruttoindkomsten minus skattemæssige fradrag.

Hertil kommer en yderligere statsskat på 13,7 % af bruttoindkomsten (0 % af de første 159.800 NOK, 0,44 % af beløb i intervallet 159.800- 224.800 NOK, 1,7 % i intervallet 224.800- 565.400 NOK, 10.7 % i intervallet 565.400- 909.500 NOK og 13,7 % 9ver 909.500 NOK.

Tallene er gældende for 2016.

Indkomstopgørelse som tax resident i Norge

Løn, bonus, danske rejsediæter og andre kontantudbetalinger er skattepligtig indkomst i Norge.

Arbejdsgiverbetalte goder er som udgangspunkt skattepligtige med den værdi som det ville koste medarbejderen selv at købe eller leje godet.

Har medarbejderen ophold i Norge på under 2 år, får medarbejderen et særligt 10 % expat fradrag, beregnet som 10 % af lønnen dog max. 40.000 NOK.

Medarbejderen er berettiget til et standardfradrag på 43 % af lønnen dog maximalt 91.450 NOK.

Endvidere gives et personfradrag på 76.250 NOK.

Tallene gælder for 2016.

Indkomstopgørelse som non tax resident i Norge

Personer der bevarer deres bolig i Danmark og dermed pendler mellem en bolig i Danmark og en bolig i Norge, vil kunne få status som ”EØS arbeidspendler”. Det må anbefales, at det indhentes godkendelse af denne status hos de norske skattemyndigheder (hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker).

En medarbejder der er dansk statsborger kan vælge at få samme fradrag som tax residents, hvis minimum 90 % af medarbejderens indkomst kommer fra Norge, mens medarbejderen arbejder der. Det betyder, at de også kan få expatfradrag og personfradrag ( se under tax residents).

Rådgivning bør indhentes ved non resident status i Norge for at sikre optimal skatteposition i både Danmark og Norge.

→ Tilmeld dig vores nyhedsbrev her. Så er du altid up to date med nye skattemæssige tiltag.